Курсове за възрастни

cover

Курсове за възрастни

English Academy се специализира в качествено преподаване на английски език, посредством квалифицирани преподаватели с роден език английски и богат професионален опит.

Комуникацията е основният акцент в обучението. Независимо от Вашето ниво, в часовете се говори единствено на английски. Традиционната граматиката и лексика са допълнени от интересни упражнения за четене и разбиране, проекти, ролеви игри, дискусии и диалози.

Всеки курс е разработен чрез най-съвременните интерактивни и комуникативни методи на преподаване. Уроците са планирани, така че да развият увереността и уменията Ви при общуването на английски език. Целта на обучението е да помогнем на нашите курсисти да комуникират свободно на английски, да използват ефективно езика в реални ситуации - в училище, университет, на работа и в ежедневието.

За да се запишете за нашите курсове е необходимо да направите входящ тест. Как? Изпратете ни мейл и ще получите веднага отговор с линк към нашия онлайн тест. Когато получим попълнения тест, ще се свържем с Вас за да уточним удобен ден и час за провеждане на устната част на теста. Устният тест може да се проведе по телефон или през нашата онлайн платформа ZOOM.

НАШИТЕ КУРСОВЕ

Курсове по общ английски

Нашите курсове по общ английски покриват всички компоненти на английския език. Фокусираме се основно върху развитието на умението да говорите и слушате. Увеличавайки запаса Ви от думи ние целим да Ви помогнем да използвате английския език свободно в ежедневието си и в работата си.

Провеждаме курсове по общ английски за всички нива - от начинаещи до напреднали.

Курсове по бизнес английски

Курсът по бизнес английски цели да подобри начина, по който си служите с езика по време на професионални изяви. По време на обучението фокусът е насочен към лексиката и фразите, използвани в глобалната бизнес среда, правилната употреба на граматика, както и задължителните езикови умения за успешна комуникация в бизнеса.

Курсовете по бизнес английски покриват теми като бизнес кореспонденция, глобализация, реклама, бизнес срещи, комуникация, изнасяне на презентации, представяне на статистики, диаграми, тенденции и графики, преговори, разрешаване на бизнес проблеми, създаване на контакти и водене на кратки разговори с бизнес партньори.

Разговорни курсове

Разговорните курсове целят по-бързо преодоляване на езиковата бариера, като са изцяло насочени към подобряване на устната комуникация на английски език и повишаване на лексикалния запас. В края на курса участниците ще имат способността и увереността да използват английския език, ще могат свободно да комуникират и ясно да изразяват своите идеи.

Курсът е с тематична насоченост, като всеки час е посветен на различна тема. Занятията покриват разнообразие от области с бизнес и обща насоченост, граматични упражнения, ролеви игри.