Корпоративно обучение

Корпоративно обучение

English Аcademy предлага специализирани корпоративни курсове – само за служителите на Вашата фирма – индивидуално обучение или групово, в удобно за Вас време, съобразено с професионалната ангажираност на Вашите служители. Занятията могат да се провеждат както в English Academy, така и във Вашия офис.

Програмата се изготвя в зависимост от професионалните изисквания на курсистите.

Насочеността на курса може да бъде: общ комуникативен английски, бизнес английски език, подготовка за изпити, правен английски или специализирано обучение за целите на Вашата фирма.

Фирменото обучение може да бъде организирано като курс или като семинар.

При нас работят преподаватели от Великобритания и САЩ с широка гама от умения и квалификации. Ние ще изберем този, който със своята квалификация ще отговори на нуждите на Вашата компания, като по този начин ще осигури максимално качество на обучението.

Целта ни е да помогнем на Вашите служители да комуникират свободно на английски, да използват ефективно езика както в работна среда, така и в ежедневието.