Входящ тест

Достъп до безплатен входящ тест

За да се запишете за нашите курсове е необходимо да направите входящ тест. Когато получим попълнения тест, ще се свържем с Вас за да уточним удобен ден и час за провеждане на устната част на теста.

.