Входящ тест

Достъп до безплатен входящ тест за деца

За да запишете Вашето дете в нашите курсове е необходимо то да направи входящ тест. Когато получим попълнения тест, ще се свържем с Вас за да уточним удобен ден и час за провеждане на устната част на теста.

.