Изпити

cover

Подготовка за изпити с преподаватели от Англия

Нашите сертификатни курсове ще Ви подготвят за успешното полагане на избрания от Вас изпит за международен сертификат.

Изпитната подготовка в English Academy се води от англоезични специалисти, детайлно запознати с формата и изискванията за успешно полагане на тестовете. Нашият Британски екип преподаватели притежава дългогодишен опит в провеждането и оценяването на изпитите.

 • Занятията се провеждат в малки учебни групи
 • Всеки курсист получава индивидуален пакет с материали за класна работа и богат набор за самоподготовка
 • Часовете на провеждане са в извънучебно време
 • Можете да избирате между групова и индивидуална форма на обучение.
 • Обучението с Британски преподаватели е важен фактор за постигането на  високи резултати на изпита и успешното вземане на международния сертификат.

  Входящ тест

По време на сертификатната подготовка:

 • Ще се фокусирате върху формата на изпита и неговите компоненти;
 • Ще развиете езикови умения, специфични за всяка част на изпита;
 • Ще усвоите успешните стратегии за вземане на международния сертификат;
 • Ще се запознаете с често срещаните грешки, допускани от кандидатите;
 • Ще получите реални изпитни материали, които са се падали през последните години;
 • Ще положите пробни тестове, проведени в реална изпитна среда;
 • Ще получите безплатен комплект с богат набор допълнителни материали за самоподготовка, която ще допринесе за Вашето успешно представяне на изпита.

CAE е сред най-популярните сертификати, признат от от училища, университети и работодатели от частния и публичен сектор в целия англоезичен свят. Сертификатът е без давност и важи цял живот.

IELTS е сред най-популярните сертификати, признат от Над 10 000 институции в 140 държави. Това е и единственият тест по английски език, признат от имиграционните служби на всички държави, които изискват удостоверение за езиково ниво. Сертификатът се признава до 2 години след полагането на изпита.