Методология

cover

Методология

Нашите преподаватели

Преподавателите са един от най-важните фактори за гарантиране успешното обучение на нашите курсисти. Ето защо наш главен приоритет е да осигурим най-висококвалифицираните и опитни преподаватели. 

Английският е роден език на всички наши преподаватели  Всички те притежават необходимите професионални квалификации, сертификати и задължителен опит за преподаване английски като чужд език. Това гарантира, че винаги ще бъдете обучавани от експерти, които са в състояние да направят часовете интересни, ангажиращи и ефективни.

Нашите преподаватели са преподавали английски в страни от Европа, Америка и Азия в продължение на 5 до 20 годин. С богатия си преподавателски опит и висока професионална квалификация те ще Ви помогнат да изучите всички аспекти на английския език

Нашата методология

English Academy се специализира в качествено преподаване на английски език, посредством квалифицирани преподаватели с роден език английски и богат професионален опит.

Комуникацията е основният акцент в обучението. Независимо от Вашето ниво, в часовете се говори единствено на английски. Традиционната граматиката и лексика са допълнени от интересни упражнения за четене и разбиране, проекти, ролеви игри, дискусии и диалози.

Всеки курс е разработен чрез най-съвременните интерактивни и комуникативни методи на преподаване. Уроците са планирани, така че да развият увереността и уменията Ви при общуването на английски език. Целта на обучението е да помогнем на нашите курсисти да комуникират свободно на английски, да използват ефективно езика в реални ситуации - в училище, университет, на работа и в ежедневието.