Курсове за възрастни

cover

Курсове по бизнес английски

Ние предлагаме курсове по бизнес английски на нива от Intermediate (B1)  до Advanced (С1). Курсът е създаден за хората, които се стремят към кариера в бизнес средите, или вече работещи в такава, които имат желание да подобрят своите комуникативни умения по английски.

Преди да започнете курса, по време на периода за регистрация, е необходимо да положите входящ тест за определяне на нивото Ви на владеене на англисйки, за да може да препоръчаме подходящата за Вас група.

Ключова информация

Ключова информация за курса
Нива Intermediate (B1) - Proficiency (C2)
Продължителност на курсовете

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 4 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица през летния семестър

Среден брой курсисти в група

8 курсиста

Максимален брой курсисти в група

12 курсиста

Описание на курса

Курсът по бизнес английски цели да подобри начина, по който си служите с езика по време на професионални изяви. По време на обучението фокусът е насочен към лексиката и фразите, използвани в глобалната бизнес среда, правилната употреба на граматика, както и задължителните езикови умения за успешна комуникация в бизнеса. Нивото на сложност на лексиката и бизнес терминологията е съобразена с Вашето ниво.

Целта на обучението е да помогне на курсистите свободно да си служат с езика в работна среда. Курсовете по бизнес английски покриват теми като бизнес кореспонденция, глобализация, реклама, бизнес срещи, комуникация, изнасяне на презентации, представяне на статистики, диаграми, тенденции и графики, преговори, разрешаване на бизнес проблеми, създаване на контакти и водене на кратки разговори с бизнес партньори.

Нашата методология

Нашият метод на преподаване помага на курсистите да развият умението да си служат с езика и ефективно да комуникират в английска среда. В English Academy специализираният Бизнес английски покрива всички езикови компоненти, но се набляга повече на говорене и слушане. Акцентът е върху комуникативните задачи, които Ви предоставят възможността да упражнявате гладкостта на изказа и да придобиете увереност в реални бизнес ситуации.

Всяко занятие е базирано на една от тези теми и се състои от ролеви игри, казуси и дискусии. Нашите опитни преподаватели ще Ви помогнат в надграждането на Вашите съществуващи езикови познания, използвайки професионални методи, разиграване на ситуации чрез ролеви игри, които ще Ви послужат за бъдещата Ви кариера. По време на обучението курсистите използват примери от личния си опит и дават лично мнение като така максимизират ползата от курса.

Цели на курса

 • Да изгради Вашите умения да си служите с бизнес английски и да развиете бизнес уменията, които са Ви необходими за Вашата кариера;
 • Да комуникирате по-уверено, ефективно, точно и гладко на английски, както писмено така и устно;
 • Да придобиете увереност при употребата на английски в реални ситуации, като при писането на имейли и срещи, комбинирано с умението за работа в среда, съставена от различни културни общности;
 • Да подобри процеса на усвояване на граматиката;
 • Да разшири речниковия Ви запас в сферата на бизнеса;
 • Да увеличи граматическите Ви познания, позволявайки Ви да използвате по-сложни структури, докато говорите на английски;
 • Да се научите как да подготвяте презентации;
 • Да добиете увереност в употребата на английски по време на работа и в ситуации свързани с работата;
 • Да развиете презентационните си умения, като анализирате фигури, графики и тенденции.

Какво можете да очаквате от курса

 • Изучаване различните аспекти на бизнеса на една компания, като например продукти, финансиране, маркетинг и услуги.
 • Симулирани бизнес телефонни разговори, срещи и преговори.
 • Разглеждане на бизнеса като международно понятие и сравняване на различните интернационални работни навици и проблеми.
 • Да придобиете подходящ маниер на комуникация, стратегии
 • Слушане на реални бизнес разговори с цел подобряване Вашето разбиране.
 • Фокусиране над говоренето, практикуване на реалистични ситуации.
 • Редовни домашни работи;
 • Тест по средата на курса и финален тест;
 • Сертификат в края от курса.