Курсове за възрастни

cover

Курсове по общ английски

Ние предлагаме пълна гама курсове от ниво Beginners (A1) за начинаещи до Proficiency (C2), подходящи за всеки, който желае да повиши нивото си на владеене на английски език.

Преди да започнете курса, по време на периодите за регистрация е необходимо да положите входящ тест за определяне на текущото Ви ниво на владеене на езика, за да се уверим, че ще се включите в подходящата за Вас група.

Ключова информация

Ключова информация за курса
Нива Beginners (A1) - Proficiency (C2)
Продължителност на курсовете

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 4 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица през летния семестър

Среден брой курсисти в група

8 курсиста

Максимален брой курсисти в група

12 курсиста

Описание на курса

Нашите курсове по общ английски покриват всички компоненти на английския език. Фокусираме се основно върху развитието на умението да говорите и слушате. Увеличавайки запаса Ви от думи ние целим да Ви помогнем да използвате английския език свободно в ежедневието си и в работата си.

Ние насърчаваме курсистите си да взимат участие по време на учебните занятия. От Вас ще се очаква да сте възможно най-активни. Ще работите индивидуално, по двойки и в групи. Преподавателят Ви ще коригира устните и писмените Ви грешки, така че да напредвате по-бързо. Всяка седмица ще Ви се дава домашна работа.

Програмата се води по учебник, но учителят Ви ще използва и други учебни материали по време на занятията. Учебникът ще Ви служи приблизително през половината от занятията. Останалите материали включват ресурси от преподавателите, аудио и видео материали, списания и вестници, както и учебни материали от други източници.

Нашите методи

Ние вярваме, че комуникацията на английски е изключително важна при усвояването на чужд език и това е една от главните цели на курсовете ни. Независимо от Вашето ниво, английският е единственият език, на който се общува по време на часовете. Дори началните групи ще си служат с английския през цялото обучение. Традиционните граматически и лексикални упражнения са комбинирани с интересни упражнения, включващи четене, слушане с разбиране, работа по двойки, проекти, дискусии и ролеви игри. Целта на курсовете ни е да помогне на курсистите ни да използват езика по-ефективно, да са способни да общуват на английски език в реални ситуации – на училище, на работа и в ежедневието.

Ние използваме комуникативния подход, като стъпка по стъпка Ви помагаме да увеличите познанията и уменията си по английски.

Нашите нива

Има осем нива в нашата система, от Beginners до Proficiency. Вижте какво означава Вашето ниво. Всяко ниво е разделено на две части – А и В, а от Вас се очаква да изучите около половин ниво на курс.

Учебната програма за уроците е базирана на учебника, но преподавателят Ви ще използва и допълнителни учебни материали, включително и предложения от курсистите, така че съдържанието на уроците да е още по-интересно. Всички учебници и материали, които получавате са безплатни.

По средата на курса ще направите контролен тест, целящ да провери напредъка Ви, а в края на курса - финален тест, който определя дали успешно сте усвоили знанията за съответното ниво. Финална оценка A, B или C означава, че успешно сте завършили курса и можете да продължите в следващото ниво.

Над ниво Pre Intermediate можете да се включите и в програмите по бизнес английски. А при достигане на най-високите нива ние насърчаваме курсистите си да се подготвят за изпитите на Кеймбридж, които важат за цял живот и се признават в целия свят.

Цели на курса:

 • Да Ви помогне да подобрите своите умения да комуникирате на английски;
 • Да подобри способността Ви да използвате езика по време на Вашето образование, работа и в ежедневието си;
 • Да подобри лекотата на израза;
 • Да подобри всички аспекти на владеене на английски език: слушане, говорене, четене, писане; както и да научите нова граматика и лексика;
 • Да подобри нивото Ви на владеене на английски бързо и ефективно, докато придобивате и допълнителна увереност;
 • Да подобри степента на разбиране на английски в ежедневието.

Какво можете да очаквате от курса?

 • Висококвалифицирани преподаватели, чиито роден език е английският, с минимум 3 години професионален опит;
 • Безплатни оригинални учебници за всичките 48-часови курсове и безплатни допълнителни учебни материали;
 • Комуникация само на английски в часовете, което гарантира по-бърз напредък;
 • Тест по средата и в края на обучението;
 • Малки групи от средно 8 курсиста, максимален брой - 12;
 • Модерни и напълно оборудвани класни стаи, предлагащи приятна и уютна атмосфера;
 • Комуникативен подход на преподаване;
 • Писмен и устен тест за определяне на нивото Ви на владеене на английски, целящ да определи най-подходящата група за Вас;
 • Редовни домашни работи;
 • Тест по средата на курса и финален тест;
 • Сертификат в края на курса.