Курсове за възрастни

cover

Индивидуални уроци

Програмата за индивидуалните уроци се подготвя в зависимост от Вашите специфични езикови потребности и се фокусират върху области от езика по Ваше желaние. Насоката на обучението може да бъде променено във всеки момент.

Индивидуалните занятия могат да бъдат комбинирани с курсовете от редовната програма и да бъдат фокусирани върху проблемни области от езиковите Ви познания. Така ще постигнете по-бърз напредък в овладяването на английския език.

Преди да започнете индивидуално обучение при нас е необходимо да положите входящ тест за определяне на Вашето ниво на владеене на езика, след което заедно да определим насоките на обучението и подходящ преподавател.

При индивидуалните занятия Вие определяте продължителността и натовареността на обучението. Ние препоръчваме 2 или 3 занятия на седмица по 1,5 или 2 астрoномически часа. В зависимост от Вашите предпочитания преподавателят можe да промени учебния план.

Примерни видове индивидуално обучение:

  • Комуникационни умения: преподавателят ще се фокусира върху говоренето и комуникацията на английски, като подбере подходящи за Вашето ниво теми.
  • Граматика: Преподавателят ще се фокусира върху правилното използване на граматичните правила и върху граматични компоненти, които представляват трудност за Вас.
  • Бизнес английски: Обучението ще се фокусира върху бизнес теми и лексика, и може да бъде допълнително тясно специализирано в зависимост от Вашата професионална реализация.
  • Подготовка за изпити: FCE, CAE, CPE, IELTS и TOEFL
  • Индивидуално обучение за деца: Индувидуалните занятия за деца обикновено се фокусират върху комуникативните умения и изграждат увереност у малкия ученик да използва езика.

Поради големия интерес индивидуалните занятия се провеждат при наличие на свободен преподавател. Часовете на провеждане на занятията могат да бъдат в работните дни от 10:00 до 17:00. В зависимост от Вашата професионална натовареност и учебната програма на Вашия преподавател часовете могат да бъдат променяни всяка седмица. Ако желаете да промените или анулирате индивидуален час е необходимо да ни уведомите 24 часа предварително.

English Academy предлага и полу-индивидуални занятия за двама или трима курсиста. Моля свържете се с нас за повече информация.