Курсове за възрастни

cover

Разговорни курсове

Разговорните курсове целят по-бързо преодоляване на езиковата бариера, като са изцяло насочени към подобряване на устната комуникация на английски език и повишаване на лексикалния запас. В края на курса участниците ще имат способността и увереността да използват английския език, ще могат свободно да комуникират и ясно да изразяват своите идеи.

Курсът е с тематична насоченост, като всеки час е посветен на различна тема. Занятията покриват разнообразие от области с бизнес и обща насоченост, граматични упражнения, ролеви игри.

Ключова информация

Ключова информация за курса
Нива Pre Intermediate (A2) - Pre Advanced (B2)
Продължителност на курса

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 6 седмици

Летен семестър: 4 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 4 часа x 60 минути на седмица

Летен семестър: 6 часа x 60 минути на седмица през летния семестър

Среден брой курсисти в група

8 курсиста

Максимален брой курсисти в група

12 курсиста

Примерни теми

  • Работа и бизнес: лексика и примери от реални ситуации от работната среда
  • Социален английски: разговори - общ английски
  • Описания: много прилагателни за описване на хора и предмети
  • Почивка: пътуване и ваканционна лексика
  • Храна: лексика за ресторанти и шопинг
  • Спомени: практикуване на миналите времена при говорене
  • У дома: лексика за всички неща, свързани с дома
  • Коледа: лексика, свързана с коледните празници и традиции
  • Слушане: практически упражнения за слушане – теми от общ английски