Корпоративно обучение

cover

Корпоративно обучение

English Аcademy предлага специализирани корпоративни курсове – само за служителите на Вашата фирма – индивидуално обучение или групово, в удобно за Вас време, съобразено с професионалната ангажираност на Вашите служители. Занятията могат да се провеждат както в English Academy, така и във Вашия офис.

Програмата се изготвя в зависимост от професионалните изисквания на курсистите. Преди стартиране на курса е необходимо да се определят целите на обучението:

 • насочеността на курса - общ комуникативен английски, бизнес английски език, правен английски или специализирано обучение за целите на Вашата фирма
 • в какви ситуации ще бъде използван езика, определяне на лексиката, която желаете да бъде застъпена
 • каква степен на владеене на езика се изисква, на кои аспекти на езика да се обърне повече внимание (комуникация, граматика...)

При нас работят преподаватели от Великобритания и САЩ с широка гама от умения и квалификации. Ние ще изберем този, който със своята квалификация ще отговори на нуждите на Вашата компания, като по този начин ще осигури максимално качество на обучението.

Целта ни е да помогнем на Вашите служители да комуникират свободно на английски, да използват ефективно езика както в работна среда, така и в ежедневието.

Нивата на курсистите и групите се определят след полагане на входящ тест – писмен и устен.

Обучението включва:

 • Квалифициран преподавател, чийто роден език е английският, с минимум 5 години опит в преподаването на английски език като чужд език
 • Безплатен входящ тест
 • Безплатен оригинален учебник на издателство Longman и допълнителни учебни материали, предоставяни от преподавателя по време на часовете, специално подбрани за целите на урока
 • Уроците се провеждат изцяло на английски език
 • Разнообразни интерактивни упражнения, ролеви игри, дискусии, проекти, диалози
 • Редовни домашни работи
 • Тест в средата на курса – показател за напредването на курсиста
 • Тест в края на курса – показател за успешно преминаване на нивото
 • Подробен доклад за всеки курсист, описващ знанията му в отделните компоненти на езика
 • По време на курса преподавателите следят посещаемостта на курсистите и отбелязват присъствието им всеки час.
 • След приключване на курса всеки курсист получава сертификат за завършено ниво, с оценка, базирана на резултатите от двата теста и работата в клас.
 • След приключване на курса Вашата фирма ще получи подробен доклад за всеки курсист, описващ знанията му в отделните компоненти на езика