Корпоративно обучение

cover

Бизнес семинари

Ние предлагаме широка гама от семинари. Всеки курс се води от квалифициран преподавател с опит, свързан със спецификата на курса. Семинарите вкючват:

  • Financial and Banking English
  • Business Meeting
  • Solving Business Problems
  • Negotiation
  • Customer Service
  • Telephone Skills
  • Business Correspondence
  • Report Writing
  • Marketing Essentials
  • Project Management