Изпити

cover

Подготовка за CAE

Нашите курсове за изпитна подготовка ще Ви помогнат да подобрите шансовете си за успешно справяне с изпитите. Курсът ще Ви помогне да се подготвите за петте компонента на CAE: четене, писане, граматика, слушане и говорене.

Подготовката за CAE помага на курсистите да подобрят езиковите си умения и да ги използват в разнообразни ситуации. Също така, тази подготовка е полезна за всеки, който се подготвя за бъдещо явяване на CPE.

Как да се регистрирате за CAE:

Можете да се запишете за CAE в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете, лично можете да изпратите упълномощено от вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да ви регистрира.

Цели на курса

По време на обучението ще развиете следните умения:

 • Да четете достатъчно бързо, за да сте в състояние да се справите с академичен курс
 • Да разбирате сложни текстове.
 • Да изготвяте ясни, добре структурирани и подробни писмени работи
 • Да се изразявате добре и с гладко произношение
 • Да използвате английския гъвкаво за социални, професионални и академични цели
 • Да използвате английския език ефективно в бизнес среда

Какво да очаквате от курса:

 • Ще сте подготвени да се явите на изпита CAE с увереност и самочувствие
 • Ще подобрите нивото на общият си английски чрез повишаване способността за използване на езика по-ефективно.
 • Ще подобрите всички компоненти на езика; да пишете по-точно, да говорите по-гладко и да обогатите речника си;
 • Ще получите международно признат сертификат без срок на валидност, което е от значение за бъдещото Ви развитие
 • Ще изградите увереност при употреба на английски език в реални житейски ситуации.
 • Ще привикнете към разнообразните изпитни задачи, как да се справяте с тях в зададено ограничено време и изпитни условия и ще развиете добри изпитни техники
 • Домашната работа е съществена част от курса, която Ви дава възможността да откриете, отработите и подобрите онези области от английския език, върху които имате нужда да наблегнете в къщи, съгласно преценката на преподавателя.