Изпити

cover

Подготовка за CPE

Нашите курсове за изпитна подготовка ще Ви помогнат да подобрите шансовете си за успешно справяне с изпитите. Курсът ще Ви помогне да се подготвите за петте компонента на CPE: четене, писане, граматика, слушане и говорене.

Подготовката за CPE помага на курсистите да подобрят езиковите си умения и да ги използват в разнообразни ситуации.

Как да се регистрирате за CPE:

Можете да се запишете за CPE при нас в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да ви регистрира.

Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:
СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG24 CITI 9250 1051 0009 03

Цели на курса:

По време на обучението ще развиете следните умения:

 • Да четете достатъчно бързо, за да сте в състояние да се справите с академичен курс;
 • Да разбирате сложни текстове;
 • Да изготвяте ясни, добре структурирани и подробни писмени работи;
 • Да се изразявате добре и с гладко произношение;
 • Да използвате английския гъвкаво за социални, професионални и академични цели;
 • Да използвате английския език ефективно в бизнес среда.

Какво да очаквате от курса:

 • Ще сте подготвени да се явите на изпита CPE с увереност и самочувствие;
 • Ще подобрите нивото на общият си английски чрез повишаване способността за използване на езика по-ефективно;
 • Ще подобрите всички компоненти на езика; да пишете по-точно, да говорите по-гладко и да обогатите речника си;
 • Ще изградите увереност при употреба на английски език в реални житейски ситуации;
 • Ще разбирате с лекота всичко, което чувате и четете;
 • Ще можете да си водите точни и пълни бележки по време на презентации и лекции;
 • Ще умеете да говорите по сложни и деликатни въпроси без затруднение;
 • Ще се изразявате точно и ясно;
 • Ще се упражнявате върху задачи от минали изпити;
 • Ще ви бъдат дадени насоки относно подобряването на представянето Ви по всеки един от изпитните компоненти;
 • Ще привикнете към разнообразните изпитни задачи, как да се справяте с тях в зададено ограничено време и изпитни условия и ще развиете добри изпитни техники;
 • Ще получите международно признат сертификат без срок на валидност, което е от значение за бъдещото Ви развитие.
 • Домашната работа е съществена част от курса, която Ви дава възможността да откриете, отработите и подобрите онези области от английския език, върху които имате нужда да наблегнете в къщи, съгласно преценката на преподавателя.