Изпити

cover

FCE - Изпитни дати

Предстоящи изпитни дати 2021

В English Academy Пловдив можете да се подготвите за следните изпитни сесии през 2021 година:

Дати за Reading, Writing, Use of English и Listening

Датата на Speaking може да бъде в следния период:

Краен срок за записване:

6 март 2021

 26 февруари - 7 март

22 януари 2021

15 май 2021

 7-16 май

1 април 2021

8 юни 2021

 4-13 юни

27 април 2021

19 юни 2021

 11-20 юни

27 април 2021

29 юли 2021

 23 юли - 1 август

10 юни 2021

9 октомври 2021

 1-10 октомври

23 август 2021

11 декември 2021

 3-12 декември

29 октомври 2021

За повече информация относно алтернативни изпитни дати посетете сайта на Британски Съвет България.

Как да се регистрирате за FCE

Можете да се регистрирате за FCE в English Academy. За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от Вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да Ви регистрира.

Таксата за FCE за 2021 година е 391 лева. Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:
СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

Защо да се явите на FCE?

Изпитите на Кеймбридж се признават за целите на академичен прием на студенти от хиляди университети и висши училища, както и от множество международни компании. Изпитите на Кеймбридж са надеждно доказателство за владеене на английски език.

FCE се полага от повече от 270,000 души всяка година в над 100 страни. Това е ценна квалификация за всеки, който иска да работи или учи в чужбина или да се развие в професионална област, която изисква високи езикови умения. FCE е чудесна подготовка за всеки, който се стреми към CAE(Certificate in Advanced English) и CPE (Certificate of Proficiency in English).

В Европейската Езикова Рамка, FCE е ниво B2. И при тoзи, както и при другите изпити на университета в Кеймбридж, дипломата има доживотна валидност.

Къде се признава FCE

FCE се признава от работодатели и образователни институции по целия свят. Можете да намерите актуалната база данни с организациите, които официално признават FCE на сайта на Cambridge Esol Examinations.

Информация за изпита

Изпитът е на ниво B2 от Европейската Езикова Рамка. FCE е доказателство, че можете да комуникирате уверено на английски език, както писмено така и устно.

Ако не сте сигурни кой изпит е подходящ за Вас, можете да дойдете в English Academy по време на периодите за регистрация. Нашият тест ще определи Вашето ниво по английски и ще Ви насочим към подходящия за вас изпит на Кеймбридж.

Изпитите на Кеймбридж покриват четирите езикови умения – слушане, говорене, четене и писане. Те включват гама от задачи, които оценяват способността Ви да използвате английски. Изпитите на Кеймбридж оценяват Вашата способност точно и ефективно да използвате езика в различни ситуации и теми.

Компонент

Съдържание

Оценка (%)

Цел

Reading and Use of English 
(1 час 15 минути)

7 части/52 въпроса

40%

Показва , че можете да се справите с различни видове текст, като художествена проза, вестници и списания. Тестват се способностите Ви в употребата на Английски език чрез различни упражнения,който показват колко добре можете да използвате граматика и думи.

Writing
(1 час 20 минути )

2 части

20%

Трябва да съставите два отделни текста например – есе, писма/имейли, предложения, описания и рецензии.

Listening
(около 40 минути)

4 части/30 въпроса

20%

Тества способността Ви да следите и разбирате набор от устно представени материали като интервюта, радио излъчвания, презентации, разговори.

Speaking
(14 минути за всеки кандидат)

4 части

20%

Тества способността Ви да комуникирате ефективно в реални ситуации. Устният изпит се провежда заедно с още един кандидат.

Оценяване и сертификати

Резултатите от Cambridge English: First (FCE) ще бъдат представяни според нова скала за оценяване на Cambridge. Резултатите според новата скала ще осигурят детайлна оценка на вашето представяне. Ще получите резултат за всеки отделен компонент. Тези резултати ще бъдат приравними, за да получите цялостен изпитен резултат. Всички резултати, получени на изпитите на Cambridge ще бъдат представени по една и съща скала, за да бъде и по-лесно проследяването на прогреса Ви от един изпит до друг.

Резултатите се обявяват приблизително два месеца след датата на писмения изпит. Сертификатите се изпращат на успешно преминалите кандидати приблизително месец след излизането на резултатите. Можете да проверите резултатите си на Cambridge ESOL Results Online. Онлайн достъпът се осигурява от изпитните центрове.

Всички кандидати, които са се регистрирали в English Academy, ще получат сертификатите си на място от нас.

Вашият резултат е базиран на петте компонента на изпита и се изразява в проценти между 0 и 100. Вашата оценка зависи от резултатa, който сте постигнали:

Оценка

Резултат

Ниво по Европейската Езикова Рамка

A

80–100

C1

B

75–79

B2

C

60–74

B2

CEFR Level B1

45–59

B1

Разширено сертифициране

От март 2011 Cambridge ESOL въведе разширеното сертифициране, целящо да даде на кандидатите допълнително признание за езиковите умения, които са демонстрирали по време на изпита.

  • First Certificate in English – Level C1 - Най-добрите кандидати понякога показват знания над ниво B2. Ако получите оценка А на изпита си, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво С1.
  • First Certificate in English – Level B2 - Ако получите оценка В или С от изпита си, ще получите сертификат FCE  на ниво B2.
  • Level B1 certificate - Ако представянето Ви е под ниво B2, но оценката Ви попада в рамките на ниво В1, ще получите сертификат, посочващ, че сте демонстрирали езикови знания на ниво B1.

За повече информация относно изпитите на университета Кеймбридж посетете сайта на Cambridge ESOL Examinations.