Изпити

cover

IELTS изпитни дати

Предстоящи изпитни дати - 2021

Изпитни дати Краен срок за регистрация

29 April 2021

18 April 2021

Как да се регистрирате за IELTS

Можете да се регистрирате за IELTS в English Academy.  За целта е необходимо да носите лична карта или друг документ за самоличност (ученическа карта - за ученици, които все още не притежават лична карта или паспорт) и платежен документ за преведената сума. Ако не можете да дойдете лично можете да изпратите упълномощено от вас лице с нотариално заверено пълномощно и изброените по-горе документи, което да ви регистрира.

Таксата за IELTS за 2021 година е 425 лв. Таксите се заплащат по сметка на Британски Съвет:

СИТИБАНК, бул. Мария Луиза 2, София.
IBAN (сметка в лева): BG77 CITI 9250 1051 0015 01

Подготовка за IELTS

English Academy предлага курсове за подготовка за IELTS четири пъти годишно. Можете да откриете повече информация за обучението тук.

Защо да се явите на IELTS?

IELTS се признава в повече от 8000 институции в над 135 държави. Приемането на IELTS като доказателство за познания и умения в английския език е широко разпространено сред образователни институции във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада, в рамките на Европейския съюз и извън тях.  IELTS също така е едно от изискванията за емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада. Сертификатът е с валидност 2 години.

Можете да използвате системата  IELTS Global Recognition System, за да прегледате институциите, приемащи IELTS. Това е инструмент, създаден специално за да Ви помогне да откриете университети, професионални организации, работодатели и правителствени агенции от цял свят, които приемат IELTS.

IELTS е подходящият за Вас изпит, ако:

  • Ще кандидатствате в училище, колеж или университет, в който се използва английски език;
  • Ще емигрирате във Великобритания, Канада, Нова Зеландия, Австралия или друга англоговоряща страна;
  • Ще посещавате курсове в англоговоряща среда;
  • Желаете да подобрите езиковите си умения.

Информация за изпита

IELTS съществува в два изпитни формата:

  • Академичен модул - предназначен за тези, които желаят да учат в англоезични университети или институции за следдипломна квалификация или продължаващи обучението програми. Приемът в бакалавърски или магистърски програми е базиран на резултатите от теста.
  • Общ модул - фокусиран върху основните умения в социална и работна среда. Предимно е насочен към хора, насочващи се към англоезични държави, за да завършат училище, да добият професионален опит или да се включат в програми за професионално обучение. Всеки, който ще имигрира в Австралия, Нова Зеландия и Канада, трябва задължително да положи теста.

Всяка организация, работеща с този сертификат, определя сама изискванията си за прием. В някои случаи и двата модула могат да се приемат. Ако се колебаете на кой от двата формата да се явите, най-добре е да се свържете с организацията, за която кандидатствате, за да проверите с точност изискванията.

Кандидатите се тестват в 4 области:

Компонент Времетраене

Listening

4 части, 40 задачи, 30 минути

Reading

3 части, 40 задачи, 60 минути

Writing

2 задачи (по 150 или 250 думи), 60 минути

Speaking

3 части, 11-14 минути

Задачите за Listening и Speaking са еднакви за всички кандидати, докато компонентите Writing и Reading са различни за академичния и общия модул. Частите на изпита Listening, Reading и Writing се провеждат в един и същи ден. Няма почивки между трите теста.

Частта Speaking интервю лице в лице със сертифициран изпитващ. Тази част е интерактивна и се доближава максимално до реална житейска ситуация. В зависимост от изпитния център говоренето може да се проведе в рамките на същия ден или в рамките на една седмица преди или след него.

Оценяване

Ще получите индивидуален резултат  за всеки компонент (Listening, Reading, Writing и Speaking), както и общ резултат, базиран на компонентите, с оценка между 1 и 9.

Много от университетите изискват резултат между 6 и 7 точки за бакалавърски програми. Проверете директно в университета за точните изисквания.

Резултат Ниво на компетентност

9

 Expert user

8

 Very good user

7

 Good user

6

 Competent user

5

 Modest user

4

 Limited user

3

 Extremely limited user

2

 Intermittent user

1

 Non user

Резултатите се оповестявяват 13 календарни дни след датата на изпита. Могат да бъдат изпратени по имейл и на институциите, които сте избрали. Можете да проверите резултатите си в British Council Online Registration System.

За повече информация относно изпита IELTS: IELTS webpage или Cambridge ESOL website.