Курсове за възрастни

cover

Бизнес английски с преподаватели от Англия и САЩ

За да ползвате уверено английския език в работни ситуации и да комуникирате свободно

Курсовете по бизнес курсовете ще Ви помогнат да развиете уменията и качествата, които са пряко свързани с Вашето професионално и личностно развитие. Фокусът е насочен към изграждане на презентационни и комуникационни умения, водене на срещи, успешно решаване на бизнес казуси и преговори.

 • Занятията се водят от квалифицирани преподаватели с дълъг опит в преподаването в бизнес сферата в цял свят
 • Ще разширите речниковия си запас в сферата на бизнеса
 • Ще изучите различните аспекти на бизнеса на една компания и глобалния пазар
 • Ще придобиете реални практически умения
 • Ще създадете нови контакти, с които ще можете да обменяте идеи и опит 
 • Ще работите по казуси и ситуации, с които се сблъсквате ежедневно на работното си място
 • Курсовете се провеждат изцяло в извънработно време в малки учебни групи
 • Всеки курсист получава безплатно оригинален учебник на британското издателство Лонгман.

Как да се запишете Входящ тест

КОМУНИКАТИВЕН ПОДХОД

Курсът по бизнес английски покрива всички езикови компоненти, като се набляга на комуникацията. Ще придобиете увереност в реални бизнес ситуации и ще общувате ефективно и свободно в английска среда.

Всяко занятие покрива различна тема от бизнес спектъра и се състои от ролеви игри, работа по реални казуси и дискусии. Ще натрупате езикови и практични умения, които ще допринесат за бъдещата Ви професионална реализация.

Ключова информация
Нива Intermediate (B1) - Proficiency (C2)
Продължителност на курса

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 8 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 2 пъти седмично по 120 минути

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ
   • ПРИСЪСТВЕНО В АКАДЕМИЯТА: Вашето здраве и безопасност са на първо място за нас. Класните стаи са преустроени така, че да бъде възможна социална дистанция между курсистите, a групите ни да бъдат по-малки, за да може всеки да има собствено пространство. Всички класни стаи и общи части се почистват преди и след всеки урок и се изисква всички курсисти и служители да дезинфекцират ръцете си, когато влизат в Aкадемията.
   • ОНЛАЙН ВЪВ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ >>> Занятията се провеждат чрез образователната платформа на ZOOM - истинска виртуална класна стая с интерактивна бяла дъска, с визуална, писмена и вербална комуникация с преподавателя и другите курсисти в групата, възможност за вдигане на ръка, работа в групи, гледане на видеа, слушане на упражнения за произношение и музика, участниците в групата могат да изпращат файлове, да правят тестове, да споделят линкове, своя екран, видео и аудио.