Курсове за възрастни

cover

Бизнес английски с преподаватели от Англия и САЩ

За да ползвате уверено английския език в работни ситуации и да комуникирате свободно

Курсовете по бизнес курсовете ще Ви помогнат да развиете уменията и качествата, които са пряко свързани с Вашето професионално и личностно развитие. Фокусът е насочен към изграждане на презентационни и комуникационни умения, водене на срещи, успешно решаване на бизнес казуси и преговори.

  • Занятията се водят от квалифицирани преподаватели с дълъг опит в преподаването в бизнес сферата в цял свят
  • Ще разширите речниковия си запас в сферата на бизнеса
  • Ще изучите различните аспекти на бизнеса на една компания и глобалния пазар
  • Ще придобиете реални практически умения
  • Ще създадете нови контакти, с които ще можете да обменяте идеи и опит 
  • Ще работите по казуси и ситуации, с които се сблъсквате ежедневно на работното си място
  • Курсовете се провеждат изцяло в извънработно време в малки учебни групи
  • Всеки курсист получава безплатно оригинален учебник на британското издателство Лонгман.

Как да се запишете Входящ тест

КОМУНИКАТИВЕН ПОДХОД

Курсът по бизнес английски покрива всички езикови компоненти, като се набляга на комуникацията. Ще придобиете увереност в реални бизнес ситуации и ще общувате ефективно и свободно в английска среда.

Всяко занятие покрива различна тема от бизнес спектъра и се състои от ролеви игри, работа по реални казуси и дискусии. Ще натрупате езикови и практични умения, които ще допринесат за бъдещата Ви професионална реализация.

Ключова информация
Нива Intermediate (B1) - Proficiency (C2)
Продължителност на курса

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 8 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 2 пъти седмично по 120 минути