Курсове за възрастни

cover

Курсове по общ английски

Ние предлагаме пълна гама курсове от ниво Beginners (A1) до Proficiency (C2), подходящи за всеки, който желае да повиши нивото си на владеене на английски език. Ние ще Ви помогнем да използвате английския език свободно в ежедневието си и в работата си.

Цели на курса:
 • Да подобри умения Ви да комуникирате на английски във Вашето обучение, работа и ежедневие;
 • Да подобри всички аспекти на владеене на английски език: слушане, говорене, четене, писане; както и да научите нова граматика и лексика;
 • Да повиши увереността при използване на езика;
 • Да подобри степента на разбиране на английски в ежедневието.
Годишна форма на обучение с 20% отстъпка
 • Годишната форма на обучение важи за всички видове курсове за деца и възрастни в English Academy
 • Годишното обучение стартира пре септември и включва 3 семестъра (Есен, Зима и Пролет) и дава право на 20 % отстъпка от пълната таксата за обучението през трите семестъра.
 • Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж преди началото на обучението или на 3 вноски през учебната година.
 • При промяна на формата на обучение от годишна в семестриална, таксите се преизчисляват на база стандартните такси и отстъпки за лоялни курсисти.
 • При приключване на годишното обучение курсистите получават 20% отстъпка и за летните интензивни курсове.
Форми на обучение
 • ПРИСЪСТВЕНО В АКАДЕМИЯТА: Вашето здраве и безопасност са на първо място за нас. Класните стаи ще бъдат преустроени така, че да бъде възможна социална дистанция между курсистите, a групите ни да бъдат по-малки, за да може всеки да има собствено пространство. Всички класни стаи и общи части ще бъдат почиствани преди и след всеки урок и ще бъде изисквано всички курсисти и служители да дезинфекцират ръцете си, когато влизат в Aкадемията.
 • ОНЛАЙН ВЪВ ВИРТУАЛНА КЛАСНА СТАЯ >>> Занятията се провеждат чрез образователната платформа на ZOOM - истинска виртуална класна стая с интерактивна бяла дъска, с визуална, писмена и вербална комуникация с преподавателя и другите курсисти в групата, възможност за вдигане на ръка, работа в групи, гледане на видеа, слушане на упражнения за произношение и музика, участниците в групата могат да изпращат файлове, да правят тестове, да споделят линкове, своя екран, видео и аудио.

На този етап, следвайки насоките на Министерството на здравеопазването и критериите за здраве и безопасност, занятията за възрастни в English Academy се провеждат само в онлайн формат.

Какво включват курсовете по общ английски?
 • Висококвалифицирани преподаватели с роден език е английският и богат професионален опит;
 • Безплатни оригинални учебници и допълнителни учебни материали;
 • Комуникативен подход на преподаване, използване само на английски в клас;
 • Тест по средата и в края на обучението;
 • Малки групи от средно 8 курсиста, максимален брой - 12;
 • Модерни и напълно оборудвани класни стаи, приятна и уютна атмосфера;
 • Писмен и устен тест за определяне на нивото Ви на владеене на английски, целящ да определи най-подходящата група за Вас;
 • Редовни домашни задачи;
 • Сертификат в края на курса
Ключова информация
Нива Beginners (A1) - Proficiency (C2)
Предстоящи курсове по общ английски - Варна

ПРОЛЕТ 2021: Начало 13 април 2021; Регистрация 5 - 10 април 2021

ЛЕТНИ ИНТЕНЗИВНИ КУРСОВЕ 2021: Начало 12 юли 2021; Регистрация 5 - 10 юли 2021

ЕСЕН 2021: Начало 21 септември 2021; Регистрация 13 - 18 септември 2021

Продължителност на курса

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 12 седмици

Летен семестър: 8 седмици

Натовареност

Есенен, Зимен, Пролетен семестър: 2 пъти седмично по 120 минути

Летен семестър: 3 пъти седмично по 120 минути

Нашите методи

Ние вярваме, че комуникацията на английски е изключително важна при усвояването на чужд език и това е една от главните цели на курсовете ни. Независимо от Вашето ниво, английският е единственият език, на който се общува по време на часовете. Дори началните групи ще си служат с английския през цялото обучение. Традиционните граматически и лексикални упражнения са комбинирани с интересни упражнения, включващи четене, слушане с разбиране, работа по двойки, проекти, дискусии и ролеви игри.

Програмата се води по учебник, но учителят Ви ще използва и други разнообразни учебни материали по време на занятията. Учебникът ще Ви служи приблизително през половината от занятията. Останалите материали включват ресурси от преподавателите, аудио и видео материали, списания и вестници, както и учебни материали от други източници. Всички учебници и материали, които получавате, са безплатни.

Нашите нива

В нашата система има осем нива - от Beginners до Proficiency. Всяко ниво е разделено на две части – А и В, като за един курс се покрива една част от съответното ниво.

По средата на курса ще направите контролен тест, целящ да провери напредъка Ви, а в края на курса - финален тест, който определя дали успешно сте усвоили знанията за съответното ниво. Финална оценка A, B или C означава, че успешно сте завършили курса и можете да продължите в следващото ниво.

Над ниво Pre Intermediate можете да се включите и в програмите по бизнес английски. При достигане на най-високите нива ние насърчаваме курсистите си да се подготвят за изпитите на Кеймбридж, които важат за цял живот и се признават в целия свят.

Академичен календар

В English Academy обучението по общ ангийски за възрастни е целогодишно - имаме 4 семестъра: есенен (от септември), зимен (от януари), пролетен (от април) и летен интензивен (от юли), като във всеки от тях са включени всички нива.

Обучението може да стартира през всеки семестър от годината след полагане на входящ тест и определяне нивото на владеене на езика. Входящите тестове и записванията се провеждат непосредствено преди началото на всеки семестър.