Курсове за възрастни

Нива на езикови познания

Европейската езикова рамка е единната скала, валидна за цяла Европа, отразяваща eзиковата компетентност при владеенето на чужд език. Има широко приложение в международните среди и всички международно признати езикови изпити и сертификати се съотнасят към нея.

Оценяват се компетенциите в четирите езикови умения: слушане, четене, говорене и писане, на базата на които се дефинират шест нива на езикови компетенции – А1, А2, В1, В2, С1, С2, като А1 е начинаещи, С2 показва компетентно използване на езика.

Европейска езикова рамка

Download English Levels Explained

What Does Your Level Mean

Download What Does Your Level Mean