Програма

Програма

Текущи и предстоящи курсове на English Academy - Варна

Зима 2020

Късна регистрация

14-17 януари (12 - 16 ч)

Начало на курсовете

10 януари 2020

Продължителност на семестъра

12 седмици

Разговорни курсове

Регистрация и входящи тестове: 

4 – 6 февруари 2020

Начало на курсовете:

7 февруари 2020

Продължителност:

6 седмици

Пролет 2020

Регистрация и входящи тестове

3 - 8 април 2020

Начало на курсовете

9 април 2020

Продължителност на семестъра

12 седмици

Лято 2020

Регистрация и входящи тестове

29 юни - 4 юли 2020

Начало на курсовете

6 юли 2020

Продължителност на семестъра

8 седмици