Програма

Програма

ПРЕДСТОЯЩИ КУРСОВЕ - ПРОЛЕТ 2021
КУРСОВЕ ПРОЛЕТ 2021
Входящи тестове

Преди да се регистрирате за курс при нас е необходимо да положите входящ тест. Тестът на English Academy се състои от писмена и устна част и дава точна оценка на Вашето ниво по английски.

Нашите входящите тестове за деца и възрастни включват писмена и устна част. Имаме два варианта за тяхното провеждане: в Академията при спазване на правилата за социална дистанция и здравна безопасност, или онлайн.
Ако изберете първия вариант, ще Ви очакваме по време на нашата регистрация в Академията.
Ако препочитате втория вариант, когато получим попълнения тест, ще се свържем с Вас, за да уточним удобен ден и час за провеждане на устната част на теста.

Входящ тест за възрастни Входящ тест за деца

Програма
Speaking skills - от 13 май
Speaking Lower вторник и четвъртък 17.30-19.30
Speaking Intermediate вторник и четвъртък 19.40-21.40
Speaking Higher вторник и четвъртък 17.30-19.30
Курсове по общ английски за възрастни
Elementary A вторник и четвъртък 17.30-19.30
Pre Intermediate A сряда и петък 19.40-21.40
Upper Intermediate A сряда и петък 19.40-21.40
Upper Intermediate B сряда и петък 17.30-19.30
Pre Advanced A сряда и петък 19.40-21.40
Advanced A сряда и петък 19.40-21.40
Подготовка за международни сертификати
НИВА ДНИ ЧАСОВЕ
CAE group 1 събота 09.00-13.00
CAE group 2 вторник и четвъртък 19.40-21.40
IELTS group 1 сряда и петък 17.30-19.30
IELTS group 2 - NEW group! вторник и четвъртък 17.30-19.30
ONLINE Курсове по общ английски
НИВА ДНИ ЧАСОВЕ
Pre Intermediate вторник и четвъртък 17.30-19.30
Intermediate сряда и петък 17.30-19.30
Upper Intermediate вторник и четвъртък 17.30-19.30
Advanced вторник и четвъртък 19.40-21.40
Детски курсове
НИВА ДНИ ЧАСОВЕ
At home with English събота 11.15-13.15
Prep Group for 6 year olds събота 09.00-11.00
Starter A събота 13.30-15.30
L1 Big English събота 13.30-15.30
L1 Big English събота 11.15-13.15
L1 Big English неделя 09.00-11.00
L2 Backpack неделя 11.15-14.15
L2 Big English неделя 09.00-12.00
L3 Backpack събота 14:30-17:30
L3 Big English неделя 14:30-17:30
L4 Backpack събота 13.30-17.30
L4 Backpack събота 09.00-13.00
L4 Big English неделя 09:00-13:00
Challenges 2a неделя 09.00-13.00
Challenges 2a събота 09.00-13.00
Challenges 2 B неделя 13.30-17.30
Challenges 3 B неделя 13.30-17.30
Challenges 4 A събота 09.30-13.30
Challenges 4 B събота 13.00-17.00
Cosmic B1a неделя 09.30-13.30
Cosmic B2 неделя 13:30-17:30
FCE for schools A събота 13:30-17:30
FCE for schools B неделя 09.00-13.00

*Програмата на курсовете може да бъде променена. Моля обадете се за повече информация.

ТЕКУЩИ КУРСОВЕ - ЗИМА 2021
КУРСОВЕ ЗИМА 2021
Разговорни курсове Speaking Skills
НИВА ДНИ ЧАСОВЕ УЧИТЕЛ
Speaking Lower вторник и четвъртък 17.30-19.30 - ONLINE Michelle Evans
Speaking Higher вторник и четвъртък 19.40-21.40 - ONLINE Michelle Evans
Курсове по общ английски за възрастни
Elementary B сряда и петък 19.40-21.40 - присъствено до 14 март Vicky Stranovich
Pre Intermediate B сряда и петък 17.30-19.30 - ONLINE Vicky Stranovich
Intermediate B сряда и петък 18.30-20.30* - присъствено до 14 март Luna Hayton
Upper Intermediate A сряда и петък 17.30-19.30 - присъствено до 14 март Michelle Evans
Upper Intermediate B сряда и петък 19.40-21.40 - присъствено до 14 март David Langley
Pre Advanced сряда и петък 19.40-21.40 - присъствено до 14 март Michelle Evans
Advanced B вторник и четвъртък 19.40-21.40 - присъствено до 14 март Jaron Smith
Подготовка за международни сертификати
НИВА ДНИ ЧАСОВЕ УЧИТЕЛ
CAE group 1 събота 09.00-13.00 - присъствено Karl Wadsworth
CAE group 2 вторник и четвъртък 19.15-21.15*- присъствено Luna Hayton
IELTS сряда и петък 17.30-19.30- ONLINE Jaron Smith
ДЕТСКИ КУРСОВЕ
НИВА ГРАФИК ОТ 14 МАРТ ГРАФИК ДО 14 МАРТ УЧИТЕЛ
At home with English събота 11.15-13.15 присъствено събота 11.15-13.15 присъствено Mark McTaggart
Prep group for 6 year olds събота 09.00-11.00 присъствено събота 09.00-11.00 присъствено David Langley
L1 Backpack A събота 13.30-15.30 присъствено събота 13.30-15.30 присъствено David Langley
L1 Backpack A събота 11.15-13.15 присъствено събота 11.15-13.15 присъствено David Langley
L1 Backpack A неделя 09.00-11.00 присъствено неделя 09.00-11.00 присъствено David Langley
L1 Big English неделя 11.15-13.15 присъствено неделя 11.15-13.15 присъствено David Langley
L2 Backpack неделя 09.00-12.00 присъствено неделя 09.00-12.00 присъствено Luna Hayton
L2 Big English събота 14:30-17:30 присъствено събота 14:30-17:30 присъствено Vicky Stranovich
L3 Backpack неделя 14:00-17:00 присъствено неделя 14:00-17:00 присъствено Vicky Stranovich
L3 Backpack ONLINE неделя 14:00-17:00 ONLINE неделя 14:00-17:00 ONLINE David Langley
L3 Big English събота 14.30-17.30 присъствено събота 14.30-17.30 присъствено Bruce Cassels
L3 Big English събота 09.30-12.30 присъствено събота 09.30-12.30 присъствено Luna Hayton
L4 Backpack неделя 09:00-13:00 ONLINE неделя 09:00-13:00 - присъствено Shirley Wadsworth
L4 Big English неделя 09.00-13.00 присъствено неделя 09.00-13.00 - присъствено Bruce Cassels
L4 Big English събота 09.00-13.00 присъствено събота 09.00-13.00 - присъствено Bruce Cassels
Challenges 2 A неделя 13.30-17.30 присъствено неделя 13.30-17.30 - присъствено Bruce Cassels
Challenges 3 A неделя 13.30-17.30 ONLINE неделя 13.30-17.30 - присъствено Shirley Wadsworth
Challenges 3 B събота 12:00-14:00 и неделя 11:30-13:30 ONLINE събота 09:30-13:30 - присъствено Vicky Stranovich
Challenges 4 A събота 13.00-17.30 ONLINE събота 13.30-17.30 - присъствено Jaron Smith
Challenges 4 B събота 9:30-11:30 и неделя 9.00-11.00 ONLINE неделя 9.30-13.30 - присъствено Vicky Stranovich
Cosmic B1b неделя 13:30-17:30 ONLINE неделя 13:30-17:30 - присъствено Karl Wadsworth
Cosmic B2b събота 13:00-17.00 ONLINE събота 13:00-17.00 - присъствено Luna Hayton
FCE for schools неделя 09.00-13.00 ONLINE неделя 09.00-13.00 - присъствено Karl Wadsworth

*Програмата на курсовете може да бъде променена. Моля обадете се за повече информация.