Програма

Програма зимни курсове 2020

ОНЛАЙН КУРСОВЕ ЗА ВЪЗРАСТНИ

НИВА

ГРАФИК

ДО 16 МАРТ

 УЧИТЕЛ

ДО 16 МАРТ

НОВ УЧИТЕЛ НОВ ГРАФИК
Elementary A group 1 17.30 сряда и петък Bruce Bruce 17:00-19:00
Elementary A Group 2 17.30 сряда и петък Malcolm Luna 17:00-19:00
Pre Intermediate B 17.30 вторник и четвъртък Malcolm Jaron 17:00-19:00
Intermediate A 19.40 вторник и четвъртък Malcolm Luna  без промяна
Intermediate B 17.30 сряда и петък Jaron Jaron 17:00-19:00
Upper Intermediate B 19.40 вторник и четвъртък Bruce Bruce  без промяна
Pre Advanced A 19.40 сряда и петък Bruce Bruce   без промяна
Pre Advanced A 19.40 сряда и петък Luna Luna   без промяна
Pre Advanced B 17.30 вторник и четвъртък Michelle Michelle 17:00-19:00
Advanced B 19.40 вторник и четвъртък Michelle Michelle  без промяна
CAE 17.30 вторник и четвъртък Luna Luna 17:00-19:00
CAE 9-13 събота Karl Karl  без промяна
Speaking Lower 17.30 вторник и четвъртък Bruce Bruce 17:00-19:00
Speaking Lower 19.40 сряда и петък Malcolm Michelle  без промяна
Speaking Higher 17.30 сряда и петък Michelle Michelle 17:00-19:00

ONLINE COURSES FOR YOUNG LEARNERS

НИВА

ГРАФИК

ДО 16 МАРТ

УЧИТЕЛ

ДО 16 МАРТ

НОВ УЧИТЕЛ НОВ ГРАФИК НОВ ГРАФИК
Big English 1 group 1 9-11 събота Bruce Bruce 9.30-10.30 събота 15:30-16:30 вторник
Big English 1 group 2 13.45-15.45 неделя Mark Mark 13.30-14.30 неделя 13.30-14.30 сряда
Backpack 2 group 1 11.15-14.15 неделя David David 11.15-12.45 неделя 15.30-17.00 вторник
Backpack 2 group 2 14.45-17.45 неделя David David 13.30-15.00 неделя 15.30-17.00 сряда
Big English 2 11.15-14.15 събота Bruce Bruce 11.15-12.45 събота 15.00-16:30 сряда
Backpack 3 13.30-16.30 неделя Shirley Shirley 13.30-15.00 събота 13.30-15.00 неделя
Big English 3 group 1 14.30-17.30 събота Bruce Bruce 13.30-15.00 събота 15.00-16:30 четвъртък
Big English 3 group 2 14.45-17.45 неделя Luna Luna 11.30-13.00 неделя 15.00-16.30 петък
Big English 3 group 3 9.30-12.30 събота Malcolm Luna 9.30-11.00 събота 15.00-16.30 четвъртък
Backpack 4 9-13 неделя Miles Bruce 15.30-17.30 събота 14.30-16.30 петък
Big English 4 9-13 неделя Shirley Shirley 9-11 събота 9-11 неделя
Challenges 2a 13.30-17.30 неделя Miles David 15.30-17.30 неделя 15.00-17.00 четвъртък
Challenges 2b group 1 9-13 събота Miles Luna 11.30-13.30 събота 14.30-16.30 сряда
Challenges 2b group 2 13.30-17.30 събота Mark Mark 13.30-15.30 събота 15.00-17.00 сряда
Challenges 3a group 1 9-1 неделя Luna Luna 9-11 неделя 14.30-16.30 вторник
Challenges 3a group 2 13.30-17.30 събота Miles Luna 14-16 събота 14-16 неделя
Challenges 4a 13.30-17.30 събота Jaron Jaron 13.00-15.00 събота 13.00-15.00 неделя
Cosmic B1a 13.30-17.30 събота Malcolm Jaron 15.30-17.30 събота 15.30-17.30 неделя
Activate B2+ 9-13 неделя Karl Karl 09.00-11.00 неделя 15.00-17.00 петък
CAE (Young learners) 13.30-17.30 неделя Karl Karl без промяна  

*The timetable is subject to change. Please call reception for details.