Изпити

Изпитни дати за международни сертификати

First Certificate in English (FCE)
Изпитна дата

Място на провеждане

Краен срок за регистрация

15 май 2021

София, Пловдив, Варна

1 април 2021

8 юни 2021 Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Варна, Велико Търново 27 април 2021

19 юни 2021

София, Бургас, Пловдив, Варна

27 април 2021

29 юли 2021

Всички градове

10 юни 2021

9 октомври 2021

София, Бургас, Пловдив, Варна, Велико Търново

23 август 2021

11 декември 2021

Всички градове

29 октомври 2021

 

Certificate in Advanced English (CAE)
Изпитна дата

Място на провеждане

Краен срок за регистрация

8 май 2021

Варна, София, Пловдив

1 април 2021

29 May 2021

Варна, Бургас, Плевен, Пловдив, Русе, Сливен, Стара Загора, Велико Търново

20 април 2021

19 юни 2021

София

12 май 2021

10 юли 2021

Варна, София, Пловдив

2 юни 2021

30 юли 2021

Всички градове

24 юни 2021

27 август 2021

Варна, София

22 юли 2021

11 септември 2021

Варна, София, Пловдив

4 август 2021

16 октомври 2021

София, Бургас, Пловдив, Велико Търново

9 септември 2021

13 ноември 2021

Варна, София, Стара Загора

7 октомври 2021

4 декември 2021

Всички градове

27 октомври 2021

Certificate of Proficiency in English (CPE)
Изпитна дата

Място на провеждане

Краен срок за регистрация

15 май 2021

Всички градове

7 април 2021

11 юни 2021

Всички градове

5 май 2021

27 ноември 2021

Всички градове

21 октомври 2021

 

International English Language Testing System (IELTS)
Изпитна дата

Място на провеждане

Краен срок за регистрация

Вид на изпита

29 април 2021

Велико Търново, Пловдив, София 18 април 2021 Academic

20 май 2021

Стара Загора, София 9 май 2021 Academic

29 май 2021

София 16 май 2021 Academic, General

5 юни 2021

Бургас 24 май 2021 Academic

12 юни 2021

София 31 май 2021 Academic, General

17 юни 2021

София 6 юни 2021 Academic