Изпитен център

cover

IELTS изпитни дати и записване

IELTS е сред най-популярните сертификати, признати от Над 10 000 институции в 140 държави. IELTS е доказателство за познания и умения в английския език е широко разпространено сред образователни институции във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада, в рамките на Европейския съюз и извън тях.  IELTS също така е едно от изискванията за емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Сертификатът се признава до 2 години след полагането на изпита.

Можете да използвате системата IELTS Global Recognition System, за да прегледате институциите (университети, професионални организации, работодатели и правителствени агенции от цял свят), признаващи IELTS.

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

IELTS съществува в два изпитни формата:

  • Академичен модул - предназначен за тези, които желаят да учат в англоезични университети или институции за следдипломна квалификация или продължаващи обучението програми. Приемът в бакалавърски или магистърски програми е базиран на резултатите от теста.
  • Общ модул - фокусиран върху основните умения в социална и работна среда. Предимно е насочен към хора, насочващи се към англоезични държави, за да завършат училище, да добият професионален опит или да се включат в програми за професионално обучение. Всеки, който ще имигрира в Австралия, Нова Зеландия и Канада, трябва задължително да положи теста.

Всяка организация, работеща с този сертификат, определя сама изискванията си за прием. В някои случаи и двата модула могат да се приемат. Ако се колебаете на кой от двата формата да се явите, най-добре е да се свържете с организацията, за която кандидатствате, за да проверите с точност изискванията.

Кандидатите се тестват в 4 области:

Компонент Времетраене

Listening

4 части, 40 задачи, 30 минути

Reading

3 части, 40 задачи, 60 минути

Writing

2 задачи (по 150 или 250 думи), 60 минути

Speaking

3 части, 11-14 минути

Задачите за Listening и Speaking са еднакви за всички кандидати, докато компонентите Writing и Reading са различни за академичния и общия модул. Частите на изпита Listening, Reading и Writing се провеждат в един и същи ден. Няма почивки между трите теста.

Частта Speaking интервю лице в лице със сертифициран изпитващ. Тази част е интерактивна и се доближава максимално до реална житейска ситуация. В зависимост от изпитния център говоренето може да се проведе в рамките на същия ден или в рамките на една седмица преди или след него.

ИЗПИТНИ РЕЗУЛТАТИ

Ще получите индивидуален резултат  за всеки компонент (Listening, Reading, Writing и Speaking), както и общ резултат, базиран на компонентите, с оценка между 1 и 9.

Много от университетите изискват резултат между 6 и 7 точки за бакалавърски програми. Проверете директно в университета за точните изисквания.

Резултат Ниво на компетентност

9

 Expert user

8

 Very good user

7

 Good user

6

 Competent user

5

 Modest user

4

 Limited user

3

 Extremely limited user

2

 Intermittent user

1

 Non user

Резултатите се оповестявяват 13 календарни дни след датата на изпита. Могат да бъдат изпратени по имейл и на институциите, които сте избрали. Можете да проверите резултатите си в British Council Online Registration System.

Промяна или отмяна на изпитна дата

Можете да промените или отмените изпитната си дата до 5 седмици предварително без допълнителни такси.

Ако промените или отмените изпитната си дата след този период и до 5 работни дни след изпитната дата, се заплаща такса от 112 лева.

Ако желаете да промените датата на устния изпит, можете да направите това 7 дни преди или до 7 дни след датата за Speaking. В този случай се заплаща такса от 112 лева.

Възстановяване на такси

Платената такса за изпита се възстановява напълно, ако сте подали молба 5 седмици преди изпитната дата.

Ако по медицински причини не можете да се явите на изпита и в рамките на 5 работни дни след изпитната дата подадете молба и приложите медицинско свиделство, ще Ви бъде възстановена сумата от 336 лева, като се налага административна такса от 112 лева.

Преразглеждане на изпитни резултати

Ако желаете Вашите изпитни материали да бъдат преразгледани, можете да подадете молба за това. Дължимата такса е 230 лева.

За повече информация относно изпита IELTS: IELTS webpage или Cambridge ESOL website.