Изпитен център

cover

IELTS изпитни дати и записване

IELTS е сред най-популярните сертификати, признати от Над 10 000 институции в 140 държави. IELTS е доказателство за познания и умения в английския език е широко разпространено сред образователни институции във Великобритания, Австралия, Нова Зеландия, САЩ, Канада, в рамките на Европейския съюз и извън тях.  IELTS също така е едно от изискванията за емиграция в Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Сертификатът се признава до 2 години след полагането на изпита.

Можете да използвате системата IELTS Global Recognition System, за да прегледате институциите (университети, професионални организации, работодатели и правителствени агенции от цял свят), признаващи IELTS.

ФОРМАТ НА ИЗПИТА

IELTS съществува в два изпитни формата:

  • Академичен модул - предназначен за тези, които желаят да учат в англоезични университети или институции за следдипломна квалификация или продължаващи обучението програми. Приемът в бакалавърски или магистърски програми е базиран на резултатите от теста.
  • Общ модул - фокусиран върху основните умения в социална и работна среда. Предимно е насочен към хора, насочващи се към англоезични държави, за да завършат училище, да добият професионален опит или да се включат в програми за професионално обучение. Всеки, който ще имигрира в Австралия, Нова Зеландия и Канада, трябва задължително да положи теста.

Всяка организация, работеща с този сертификат, определя сама изискванията си за прием. В някои случаи и двата модула могат да се приемат. Ако се колебаете на кой от двата формата да се явите, най-добре е да се свържете с организацията, за която кандидатствате, за да проверите с точност изискванията.

Кандидатите се тестват в 4 области:

Компонент Времетраене

Listening

4 части, 40 задачи, 30 минути

Reading

3 части, 40 задачи, 60 минути

Writing

2 задачи (по 150 или 250 думи), 60 минути

Speaking

3 части, 11-14 минути

Задачите за Listening и Speaking са еднакви за всички кандидати, докато компонентите Writing и Reading са различни за академичния и общия модул. Частите на изпита Listening, Reading и Writing се провеждат в един и същи ден. Няма почивки между трите теста.

Частта Speaking интервю лице в лице със сертифициран изпитващ. Тази част е интерактивна и се доближава максимално до реална житейска ситуация. В зависимост от изпитния център говоренето може да се проведе в рамките на същия ден или в рамките на една седмица преди или след него.

ИЗПИТНИ РЕЗУЛТАТИ

Ще получите индивидуален резултат  за всеки компонент (Listening, Reading, Writing и Speaking), както и общ резултат, базиран на компонентите, с оценка между 1 и 9.

Много от университетите изискват резултат между 6 и 7 точки за бакалавърски програми. Проверете директно в университета за точните изисквания.

Резултат Ниво на компетентност

9

 Expert user

8

 Very good user

7

 Good user

6

 Competent user

5

 Modest user

4

 Limited user

3

 Extremely limited user

2

 Intermittent user

1

 Non user

Резултатите се оповестявяват 13 календарни дни след датата на изпита. Могат да бъдат изпратени по имейл и на институциите, които сте избрали. Можете да проверите резултатите си в British Council Online Registration System.

За повече информация относно изпита IELTS: IELTS webpage или Cambridge ESOL website.