За компании

cover

Езиково оценяване

Оценка на езиковите умения на Вашите служители и кандидати

Детайлният тест, който English Academy предлага, оценява всеки компонент от владеенето на английски език – четене, писане, говорене и слушане. Тестът се състои от писмена и устна част.

Обективната езикова оценка подпомага специалистите от човешки ресурси при:

  • анализа на езиковите умения на настоящи служители;
  • планирането на професионалното им развитие;
  • анализа на техните потребности от езиково обучение;
  • селектиране на подходящи кандидати при подбор на персонал.

Резултатите от езиковото оценяване се съпоставят към Европейската езикова рамка (CEF)

Тестовете могат да се проведат на място в Академията, в офис на Вашата фирма (при тестване над определен брой служители и кандидати) или онлайн.