Блог

cover

Безпроблемно пътуване – комуникация на английски на летището

21.10.2019

От векове хората изпитват нуждата да пътуват. Пеш, на гърба на кон, с параход в океана или високо в небесата – начините са много, а причините дори повече. Днес най-често ще ти се наложи да странстваш по работа или за удоволствие. А когато времето те притисне или просто разстоянието е твърде голямо, избираш да достигнеш желаната дестинация по въздух.

Ние от English Academy знаем това-онова за летенето. Знаем и за притесненията, които са свързани с него още от самото закупуване на билета. В тази статия целим да намалим малко стреса, като ти помогнем с думите и фразите, които най-често ще ти се наложи да чуваш и ползваш на летището и по време на полет. Нека закопчаем коланите и да потегляме!

 

Няма как да се качим на самолета, без да сме си закупили билет, така че нека започнем с изразите, които можем да употребим в тази ситуация:

 • I would like to reserve four seats to Beijing, please! – Бих желал/а да запазя четири места до Пекин, моля!
 • How much is the cost of a round trip ticket? – Колко струва билетът за отиване и връщане?
 • It costs $350. Will you pay by cash or by credit card? – Струва 350 долара. В брой ли ще платите или с кредитна карта?
 • Here's my credit card. Is it possible to choose my seat, please? – Ето моята кредитна карта. Възможно ли е си избера място, моля?

 

На Check-in фазата можеш да ползваш:

 • Can I see your ticket and passport/ID, please? – Мога ли да видя Вашите билет и паспорт/лична карта, моля?
 • You're in seats 13A and 14B. - Вашите места са 13A и 14B
 • Thanks! Where do we go next? – Благодаря! Накъде да се насоча?
 • Go to Gate G4, straight ahead then turn left.– Отидете на изход G4, право напред и след това наляво.
 • May I see your ticket? – Мога ли да видя Вашия билет?
 • Do you have an e-ticket? – Имате ли електронен билет?
 • Do you have a carry-on bag?– Имате ли ръчен багаж?

 

Когато вече си в самолета и обучението по безопасност е минало, ще можеш да проведеш разговор със стюардесите, включващ следните фрази:

 • Would you like something to drink? – Бихте ли желали нещо за пиене?
 • Could I have a glass of water with some ice? – Може ли чаша вода с малко лед?
 • Please fill out this form before the plane lands. – Моля, попълнете този формуляр преди да кацне самолетът.
 • What is this form for? – За какво се отнася този формуляр?
 • It's a Customs and Immigration form. You will have to use that in the airport before you can enter the country. – Това е митнически и имиграционен формуляр. Ще трябва да го представите на летището преди да влезете в страната.

 

Пристигна ли вече? Време е да се сбогуваш с екипажа на самолета и служителите на летището, които са направили полета едно приятно изживяване. В този случай изразите са:

 • Thank you for flying with Austrian airlines! – Благодарим Ви, че летяхте с Австрийските авиолинии!
 • I had a good trip. Thanks for your help! – Пътуването мина добре. Благодаря за помощта!
 • It was our pleasure and we hope to see you again! – Беше удоволствие за нас и се надяваме да Ви видим скоро!

 

Добре е да не забравяш, че когато преминаваш различни държавни граници, ще трябва често да те проверяват. Следват различни възможности за справяне със служителите на митниците.

 • Do you have anything to declare? – Имате ли нещо за деклариране?
 • I just have one bottle of wine. It's a gift for my friend. – Имам една бутилка вино. Подарък за мой приятел е.
 • How much wine is in the bottle? – Колко вино има в бутилката?
 • It contains 750ml. – Съдържа 750 мл.
 • That's fine. Have a nice stay. – Няма проблеми. Приятно изкарване.
 • What's in the small bag? – Какво има в малката чанта?
 • I have a tablet and a – Имам таблет и книга.
 • Everything seems okay. You can go. – Всичко изглежда наред. Можете да вървите.

 

Внимавай да не си забравиш багажа! Емоциите от новото пътуване могат да почакат още няколко минути. Използвай:

 • At which carrousel will our luggage be? - На коя лента ще бъде нашият багаж?
 • At number 3, over there. - Ето там, на номер три.

 

В непознат град си, може би ще ти трябва и такси:

 • Excuse me, where can I get a taxi? Извинете, от къде мога да си взема такси?

 

Няма пътуване, което да не мине без няколко малки или големи проблема. Просто не би било толкова пълноценно изживяване. Не, не искаме да те откажем от странстването, просто ни се ще да се подготвиш малко по-добре за възможно ситуации. Ето как:

 • Your baggage is overweight. – Вашият багаж превишава допустимата тежест.
 • You can remove some contents or pay additionally. - Можете да премахнете част от съдържанието или да платите допълнително.
 • Your carry-on luggage is too large. – Вашият ръчен багаж е прекалено голям.
 • Your flight is delayed. – Вашият полет има закъснение.
 • Your flight has been cancelled. You must rebook a new flight. – Вашият полет е отменен. Трябва да си запазите нов.
 • Your connecting flight has been cancelled. – Вашият свързващ полет е бил отменен.
 • Your connecting flight is delayed. – Вашият свързващ полет има закъснение.
 • Your ticket is expired. – Вашият билет е изтекъл.
 • Your passport is expired. – Вашият паспорт е изтекъл.

 

Понякога хората с униформи, които се грижат за реда на летищата, може да се усъмнят в нещо и да поискат да те проверят. В тези случай можеш да чуеш подобни команди и въпроси от охраната:

 • Boarding pass, please! – Вашата бордова карта, моля!
 • ID, please! – документ за идентификация, моля!
 • Take your shoes off. – Свалете обувките си.
 • Open your bag, please! – Отворете Вашата чанта, моля!
 • Take off your belt. – Свалете колана си.
 • Walk through. – Преминете.
 • Do you have any metals? – Имате ли нещо метално?
 • Do you have any food? – Имате ли някаква храна?
 • Do you have any liquids or medicine? – Имате ли някакви течности или лекарства?
 • You must leave all food or beverages. – Трябва да оставите всички храни и напитки.

 

А тук ти предлагаме и няколко бонус въпроса, които можеш да попиташ:

 • Can I get a window seat? – Мога ли да получа място до прозорец?
 • Is my flight on time? – Полетът ми навреме ли е?
 • When should I be at the gate? – Кога трябва да съм на изхода?
 • Where do I collect my baggage? – Откъде мога да взема багажа си?

 

Готово! Вече можеш да се справиш с купища ситуации и проблеми, които могат да те връхлетят на летището. Не ти остава друго, освен да събереш багажа си и да тръгнеш да завладяваш непознатите кътчета по света.

 

О, и не забравяй! Понякога чакането може да е по-дълго от очакваното. В такива случай висенето в някое чаровно кафе е препоръчително. Така че няма да сгрешиш, ако се запознаеш и с нашата статия „Как да си поръчаш кафе без притеснение“.

 

Източници:

http://www.teacherjoe.us/TravelAirport.html

https://www.englishclub.com/efl/survival/airport-english/

https://www.fluentu.com/blog/english/english-vocabulary-words-airport/